algemene voorwaarden opstellen

Gebruik uw algemene voorwaarden!

In een eerder artikel is toegelicht dat algemene voorwaarden van groot belang zijn voor u als ondernemer. Als u over zorgvuldig opgestelde algemene voorwaarden beschikt, zorg dan ook dat deze worden gebruikt. Het gebeurt namelijk nog helaas te vaak dat algemene voorwaarden niet worden gebruikt en/of van toepassing worden verklaard.

In dit artikel wordt dan ook aan u uitgelegd hoe u de algemene voorwaarden van toepassing kunt laten zijn op de door u te sluiten overeenkomst.

Stap 1: toepasselijkheid overeenkomen

Voordat u met iemand een overeenkomst sluit, zorgt u ervoor dat de algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard op de overeenkomst. Dit regelt u door bijvoorbeeld in de toe te sturen offerte al te vermelden dat op de te sluiten overeenkomst de algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Daarmee komen wij aan bij stap 2, namelijk het tijdig verstrekken van de toepasselijke algemene voorwaarden.

Stap 2: tijdig verstrekken algemene voorwaarden

Enkele manieren waarop u de algemene voorwaarden tijdig en geldig aan uw contractspartij kunt verstrekken worden hierna opgesomd waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het wel of niet elektronisch contracteren.

Schriftelijk:

  • Vermeld de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op uw brief en stuur ze mee of druk ze af op de achterkant van het papier;
  • Overhandig de algemene voorwaarden;

Online:

  • Voordat een online aankoop wordt gedaan of een overeenkomst wordt gesloten geeft u uw contractspartij de gelegenheid om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden (door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken) en daarbij de mogelijkheid te geven de algemene voorwaarden te lezen via een hyperlink en op te slaan;

Daarbij geldt dat u de algemene voorwaarden altijd tijdig moet verstrekken, wat inhoudt dat ze vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartij moeten zijn verstrekt. Zijn uw algemene voorwaarden niet aan uw contractspartij verstrekt, dan loopt u het risico dat uw contractspartij bij een geschil zich op het standpunt stelt dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de eventuele uitkomst van een geschil, dus zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden tijdig en op de juiste wijze vertrekt of laat u hieromtrent adviseren.

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of deze laten controleren? Of heeft u vragen over het gebruiken van algemene voorwaarden? Neem dan contact op met Acris Legal.