algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden opstellen

Elke ondernemer heeft het nodig: algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn de welbekende ‘kleine lettertjes’ bij het sluiten van een overeenkomst die vrijwel niemand leest. Toch zijn de algemene voorwaarden van groot belang bij het sluiten van overeenkomsten.

Het belang van algemene voorwaarden

Weinig mensen lezen de algemene voorwaarden op het moment dat zij bijvoorbeeld een online aankoop doen. Dit terwijl in de algemene voorwaarden eigenlijk alle afspraken staan vermeld die op de overeenkomst die op dat moment wordt gesloten van toepassing zijn. Eigenlijk staan in de algemene voorwaarden alle afspraken vermeld die de gebruiker van de algemene voorwaarden altijd van toepassing wil laten zijn. Dit bespaart veel tijd, omdat over die standaard afspraken niet meer onderhandeld hoeft te worden.

Naast dat het u veel tijd bespaart om weer te onderhandelen over veel standaard afspraken, is het ook zo dat niet alles in de wet is geregeld. Indien u van uw klant bijvoorbeeld een aanbetaling wenst te ontvangen voordat het product door u wordt afgeleverd, dient u dat overeen te komen. Dat kan eenvoudig in de algemene voorwaarden. Daarbij kan het ook zijn dat u juist wenst af te wijken van iets wat standaard in de wet is geregeld.

Aansprakelijkheid beperken

Een van de redenen waarom ondernemers algemene voorwaarden hanteren is om de aansprakelijkheid te beperken. Een voordeel hiervan is dat niet bij elk te sluiten contract hier over onderhandeld hoeft te worden. Uw klant gaat met de algemene voorwaarden akkoord of niet, maar dan wordt er geen overeenkomst gesloten. Vaak is er geen tussenweg en al helemaal niet als het gaat om bijvoorbeeld het sluiten van een contract via uw website.

Overigens is het volgens de wet niet toegestaan om iedere vorm van aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken. Bijvoorbeeld als het gaat om schade die door uw opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Indien uw contractspartij een consument is, dan geldt in principe dat u uw aansprakelijkheid niet mag uitsluiten of beperken. Bij business 2 business contracten geldt in beginsel dat er contractvrijheid is oftewel het beperken van aansprakelijkheid is – mits redelijk – toegestaan.

Opstellen algemene voorwaarden

Kortom, algemene voorwaarden zijn van groot belang voor uw bedrijf. Het bespaart u niet alleen veel tijd, maar het voorkomt ook veel risico’s. Gebruik om die redenen dan ook geen standaard algemene voorwaarden, maar laat ze op maat maken. Het verschilt immers per bedrijf wat in de algemene voorwaarden moet komen te staan. Wilt u op maat gemaakte algemene voorwaarden voor een vaste prijs of wenst u uw algemene voorwaarden aan een check te onderwerpen? Neem dan contact op met Acris Legal en u heeft binnen 24 uur nieuwe of aangepaste algemene voorwaarden.