Incasso

• Het voeren van incassoprocedures
• Incasso van openstaande bedragen
• Juridisch advies