De huurovereenkomst voor bepaalde tijd

De woningnood loopt steeds verder op, zowel voor huur- als koopwoningen. In deze tijd is het dan ook zeer lucratief om uw woning te verhuren. Voor veel woningeigenaren die hun woning niet kunnen verkopen, is er de leegstandwet. Deze wet biedt de woningeigenaar de mogelijkheid om de woning – indien de woning niet wordt verkocht – tijdelijk te verhuren, waarbij de huurder afstand doet van (een deel van) de huurbescherming. Indien de leegstandswet niet van toepassing is, is te merken dat veel woningeigenaren niet staan te springen om hun woning te verhuren vanwege de vergaande bescherming die huurders genieten.

Wet doorstroming huurmarkt 2015

In 2016 is hiervoor als oplossing de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. Deze wet moet verhuurders de mogelijkheid bieden om een woning voor bepaalde tijd te verhuren zonder te worden geconfronteerd met het risico dat ze ongewild vast komen te zitten aan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De kern van deze wet is dat huurovereenkomsten voor een periode van maximaal 2 jaar kunnen worden aangegaan. Voordat deze wet bestond, was er vrijwel geen mogelijkheid om een woonruimte tijdelijk te verhuren. De huurder had namelijk in bijna alle gevallen recht op huurbescherming, ongeacht of de huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd was aangegaan.

Door de in 2015 ingevoerde wetgeving kan een verhuurder van zelfstandige woonruimte een huurovereenkomst voor een periode van maximaal 2 jaar overeenkomen, zonder dat de huurder een beroep kan doen op huurbescherming. Na afloop van deze periode eindigt de huurovereenkomst.

Schriftelijke mededelingsplicht

Helaas realiseren veel verhuurders zich niet dat de huurovereenkomst niet zomaar eindigt na verloop van de overeengekomen huurperiode. De verhuurder moet namelijk niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand voordat de bepaalde tijd is verstreken de huurder schriftelijk informeren dat de huurovereenkomst dan zal eindigen.

Indien de verhuurder niet aan deze schriftelijke mededelingsplicht heeft voldaan, dan wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd voor onbepaalde tijd verlengd. Het is voor de verhuurder dus van belang om drie maanden voordat de bepaalde tijd zal verstrijken een schriftelijke mededeling aan de huurder te sturen dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum zal verstrijken. Als dit door de verhuurder wordt nagelaten, zit de verhuurder alsnog vast aan een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Verlenging van de huurovereenkomst na de bepaalde tijd

Indien partijen de huurovereenkomst na de bepaalde tijd verlengen, wordt deze nieuwe huurovereenkomst aangemerkt als een verlenging voor onbepaalde tijd, waarbij de huurder wel huurbescherming geniet.

Sluit u een huurovereenkomst voor een zelfstandige woonruimte voor een periode langer dan twee jaar?

Dan gelden de normale regels voor opzegging, wat inhoudt dat u de huurovereenkomst alleen kan opzeggen indien er een wettelijke opzeggrond voor is.

 

Heeft u vragen over het sluiten of beëindigen van een huurovereenkomst? Bel dan naar 0851302755 of stuur een e-mail naar info@acrislegal.nl.