privacyverklaring

Nieuwe privacyverklaring voor 25 mei 2018

Uit de Wet bescherming persoonsgegevens volgt dat u als websitehouder verplicht bent om de bezoekers van uw website te informeren over welke gegevens u(w website) verzamelt en met welk doel dit gebeurt. Vanaf 25 mei 2018 heeft u echter een nieuwe privacyverklaring nodig.

De Wet bescherming persoonsgegevens komt namelijk te vervallen en daarvoor in de plaats komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is al sinds 25 mei 2016 in werking, maar vanaf 25 mei 2018 zal deze voor iedereen in Europa die persoonsgegevens verwerkt van toepassing zijn.

Privacyverklaring

Maar wat is een privacyverklaring eigenlijk precies en wat staat er in? Vrijwel elke website beschikt over een privacyverklaring. Dit is immers verplicht. In een privacyverklaring staat voor de websitebezoeker uitgelegd wat er gebeurt met de door de website verzamelde gegevens van de bezoekers van de website. Deze gegevens worden ook wel ‘cookies’ genoemd. Sinds 2012 is het verplicht dat een website toestemming aan de websitebezoeker vraagt voor het gebruik van cookies, de zogeheten ‘cookieverklaring’.

Nieuwe privacyverklaring

In de nieuwe privacyverklaring moet – afhankelijk van uw onderneming – worden geïnformeerd over een aantal punten. In de privacyverklaring wordt onder meer uitgelegd waarom de websitehouder gegevens verzamelt en waar deze voor worden gebruikt.

Beschikt u over een website? Dan moet u ook over een privacyverklaring beschikken als u persoonsgegevens verzamelt. De naam van een van uw websitegebruikers is al een persoonsgegeven, dus ook u moet per 25 mei 2018 over en privacyverklaring beschikken die aan de regels van de AVG voldoet.

Volgens de AVG moet de nieuwe privacyverklaring beknopt, toegankelijk en in duidelijke taal beschikbaar zijn. Zorg dus dat u over een privacyverklaring beschikt die in begrijpelijke taal is opgesteld en makkelijk te vinden is op uw website. Denk hierbij aan de footer van uw website en vraag de websitebezoeker bijvoorbeeld om een vinkje te zetten bij de vraag of hij/zij toestemming geeft voor het verwerken en/of opslaan van gegevens door daarbij (met een hyperlink) te verwijzen naar de inhoud van de privacyverklaring.

Zorg in ieder geval voor een nieuwe privacyverklaring vóór 25 mei 2018, want als u niet aan de nieuwe informatieverplichtingen uit de AVG voldoet dan riskeert u een boete van maximaal € 20 miljoen of een percentage van uw jaarlijkse omzet.

Voor meer informatie over de privacyverklaring of het opstellen van een privacyverklaring kunt u e-mailen naar info@acrislegal.nl.