beslag leggen

Leg conservatoir beslag bij uw debiteur

In dit artikel gaan wij in op de vraag of het verstandig is om beslag te leggen bij uw debiteur.

Heeft u als schuldeiser een vordering op een debiteur? Dan is het belangrijk deze debiteur aan te manen om tot betaling over te gaan. Indien de debiteur weigert – om welke reden dan ook – te betalen, dan is vaak de volgende stap dagvaarden. Maar dat is niet altijd verstandig.

Als je als schuldeiser een advocaat inschakelt om tot dagvaarding van de debiteur over te gaan, dan heb je helaas vaak een lange weg te gaan totdat er een eindvonnis is behaald. Het behalen van een vonnis, is echter geen garantie dat de debiteur tot betaling over zal gaan. Wellicht is de debiteur het nog steeds niet eens met het feit dat hij de vordering moet betalen en gaat hij in hoger beroep. Het kan ook zo zijn dat de debiteur het geld niet (meer) heeft. Dit kan door allerlei oorzaken komen, maar het kan ook zo zijn dat de debiteur gedurende de dagvaardingsprocedure heeft gezorgd dat er – indien door u als schuldeiser een veroordelend vonnis wordt behaald – geen verhaalsmogelijkheden meer zijn.

Beslag leggen vóór dagvaarden

Om te voorkomen dat er aan het eind van een procedure geen verhaal meer is, is het vaak aan te raden vóór het starten van de dagvaardingsprocedure conservatoir beslag te leggen ten laste van de debiteur. Dit gebeurt door het indienen van een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter van de rechtbank en mag uitsluitend door een advocaat worden gedaan.

Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in het leggen van conservatoir beslag? Dan bent u bij Acris Legal aan het juiste adres. Zodra u ons opdracht heeft gegeven conservatoir beslag te leggen, ontvangt u doorgaans dezelfde dag nog een concept verzoekschrift conservatoir beslag. Indien het concept voor u akkoord is, wordt deze direct digitaal bij de rechtbank ingediend. Vaak ontvangen wij dan nog dezelfde dag van de voorzieningenrechter een verlof tot het mogen leggen van beslag. In het geval van een bankbeslag of beslag op een onroerende zaak, kan vervolgens de deurwaarder ook direct deze beslagen leggen.

Het leggen van beslag leidt soms tot een schikking

Naast het voorkomen dat de debiteur zorgt dat er geen verhaal meer is, zorgt het leggen van conservatoir beslag soms ook dat er alsnog met de debiteur een schikking wordt getroffen. Geen enkele debiteur is namelijk blij met geblokkeerde bankrekeningen en/of beslag op een onroerende zaak welke wellicht spoedig aan een derde-koper geleverd moet worden.

Kortom, misschien is het in uw kwestie verstandig om eerst conservatoir beslag te leggen. Heeft u daar vragen over of wenst u conservatoir beslag te leggen? Mail dan naar info@acrislegal.nl of bel naar 085-1302755 en vraag naar Denise Schouten.